0947.941.799

inox biển xanh
Tủ sấy công nghiệp 1 cánh

Tủ sấy công nghiệp 1 cánh

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp 2 cánh- Tủ sấy bát đĩa

Tủ sấy công nghiệp 2 cánh- Tủ sấy bát đĩa

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp 3 cánh- Tủ sấy bát đĩa

Tủ sấy công nghiệp 3 cánh- Tủ sấy bát đĩa

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp 400L

Tủ sấy công nghiệp 400L

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp-Tủ sấy bát đĩa 2 cánh

Tủ sấy công nghiệp-Tủ sấy bát đĩa 2 cánh

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp- Tủ sấy bát đĩa 1 cánh

Tủ sấy công nghiệp- Tủ sấy bát đĩa 1 cánh

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp- Tủ sấy bát đĩa 3 cánh

Tủ sấy công nghiệp- Tủ sấy bát đĩa 3 cánh

Liên hệ
Tủ sấy dao thớt

Tủ sấy dao thớt

6.500.000 
Tủ sấy bát đĩa 1 cánh

Tủ sấy bát đĩa 1 cánh

16.500.000 
Tủ sấy tạp dề

Tủ sấy tạp dề

14.500.000 
Tủ sấy bát đĩa 3 cánh

Tủ sấy bát đĩa 3 cánh

23.500.000 
Tủ sấy bát đĩa Inox

Tủ sấy bát đĩa Inox

14.000.000