0947.941.799

inox biển xanh
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYM 102

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYM 102

52.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYK 360L

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYK 360L

600.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYK 270L

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYK 270L

350.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYK 220L

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYK 220L

280.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 600L

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 600L

570.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 520PL

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 520PL

7.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 450PL

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 450PL

500.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 360PL

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF 360PL

400.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp Inoksan INO-BYM102T-D-RI

Máy rửa bát công nghiệp Inoksan INO-BYM102T-D-RI

53.000.000 
Máy rửa ly INOKSAN INO-BYM-052S

Máy rửa ly INOKSAN INO-BYM-052S

33.000.000 
Máy rửa bát công nghiệp Inoksan INO-BYM-102S

Máy rửa bát công nghiệp Inoksan INO-BYM-102S

52.500.000 
Máy rửa ly INOKSAN INO-BYM042T-RA-D

Máy rửa ly INOKSAN INO-BYM042T-RA-D

32.800.000 
Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF-300

Máy rửa bát công nghiệp INOKSAN BYF-300

Liên hệ
Máy rửa bát nhà hàng DW3280S

Máy rửa bát nhà hàng DW3280S

58.500.000 
Máy rửa bát băng chuyền Dolphin DS-Series 1G 2G

Máy rửa bát băng chuyền Dolphin DS-Series 1G 2G

Liên hệ
Máy rửa bát băng chuyền kết hợp giá kệ DCS-Series

Máy rửa bát băng chuyền kết hợp giá kệ DCS-Series

Liên hệ
Máy rửa ly chén bát DW1200

Máy rửa ly chén bát DW1200

Liên hệ
Máy rửa bát nhà hàng DW3210S

Máy rửa bát nhà hàng DW3210S

50.750.000 
Máy rửa bát băng chuyền DRC-1E

Máy rửa bát băng chuyền DRC-1E

175.000.000