0947.941.799

inox biển xanh
Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính cong SnowQueen LD09

Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-LD18H

18.000.000 
Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-YS18

Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-YS18

Liên hệ
Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-YS18

Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-YS18

Liên hệ
Tủ mát trưng bày 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-LD12

Tủ mát trưng bày 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-LD12

Liên hệ
Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-LD09

Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-LD09

21.000.000 
Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-LD15Z

Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính vuông SnowQueen SNQ-LD15Z

23.000.000 
Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính cong SnowQueen LD09

Tủ trưng bày bánh 3 tầng kính cong SnowQueen LD09

Liên hệ
Tủ trưng bày 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-LD12H

Tủ trưng bày 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-LD12H

Liên hệ
Tủ trưng bày 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-YS15

Tủ trưng bày 3 tầng kính cong SnowQueen SNQ-YS15

Liên hệ
Tủ trưng bày bánh kính cong CSS-09SS-2

Tủ trưng bày bánh kính cong CSS-09SS-2

Liên hệ
Tủ trưng bày bánh kính cong Berjaya CCS09SB13- 2FB

Tủ trưng bày bánh kính cong Berjaya CCS09SB13- 2FB

Liên hệ