0947.941.799

inox biển xanh
Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF11D

Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF11D

30.000.000 
Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF12

Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF12

16.500.000 
Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 5 họng

Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 5 họng

Liên hệ
Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 3 họng

Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 3 họng

Liên hệ
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHRFS

Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHRFS

Liên hệ
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHR

Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHR

Liên hệ