0947.941.799

inox biển xanh
Tủ sấy dao thớt

Tủ sấy dao thớt

6.500.000 
Tủ sấy bát đĩa 1 cánh

Tủ sấy bát đĩa 1 cánh

16.500.000 
Tủ sấy tạp dề

Tủ sấy tạp dề

14.500.000 
Tủ sấy bát đĩa 3 cánh

Tủ sấy bát đĩa 3 cánh

23.500.000 
Tủ sấy bát đĩa Inox

Tủ sấy bát đĩa Inox

14.000.000 

Tủ sấy bát đĩa