0947.941.799

inox biển xanh
Tủ đông 4 cánh dạng đứng Ferlix FL-4DUR

Tủ đông 4 cánh dạng đứng Ferlix FL-4DUR

25.450.000 VNĐ
Tủ mát 4 cánh dạng đứng Ferlix FL-4DUR

Tủ mát 4 cánh dạng đứng Ferlix FL-4DUR

21.500.000 VNĐ
Tủ mát trưng bày trung tâm siêu thị SnowQueen SWG-1400FHD

Tủ mát trưng bày trung tâm siêu thị SnowQueen SWG-1400FHD

Liên hệ
Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-1850Y

Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-1850Y

Liên hệ
Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-1800DF

Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-1800DF

Liên hệ
Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen WD-2000FD

Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen WD-2000FD

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt, cá dạng mở SnowQueen SXG-2500FA

Tủ mát trưng bày thịt, cá dạng mở SnowQueen SXG-2500FA

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt, cá dạng mở SnowQueen SXG-2000FA

Tủ mát trưng bày thịt, cá dạng mở SnowQueen SXG-2000FA

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt, cá dạng mở SnowQueen SXG-1500FA

Tủ mát trưng bày thịt, cá dạng mở SnowQueen SXG-1500FA

Liên hệ
Tủ đông 2 cánh kính SnowQueen SLD-1240F

Tủ đông 2 cánh kính SnowQueen SLD-1240F

Liên hệ
Tủ đông 1 cánh kính SnowQueen SLD-640F

Tủ đông 1 cánh kính SnowQueen SLD-640F

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt 2 tầng SnowQueen SHG-2000FAM

Tủ mát trưng bày thịt 2 tầng SnowQueen SHG-2000FAM

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt 2 tầng SnowQueen SHG-1500FAM

Tủ mát trưng bày thịt 2 tầng SnowQueen SHG-1500FAM

Liên hệ
Tủ trưng bày trên mát dưới đông SnowQueen SDG-2500FAW

Tủ trưng bày trên mát dưới đông SnowQueen SDG-2500FAW

Liên hệ
Tủ trưng bày trên mát dưới đông SnowQueen SDG-2000FAW

Tủ trưng bày trên mát dưới đông SnowQueen SDG-2000FAW

Liên hệ
Tủ mát 3 cánh kính SnowQueen SLG-1800FS

Tủ mát 3 cánh kính SnowQueen SLG-1800FS

Liên hệ
Tủ mát 2 cánh kính SnowQueen SLG-1200F

Tủ mát 2 cánh kính SnowQueen SLG-1200F

Liên hệ
Tủ đông trưng bày 1 cánh kính Berjaya

Tủ đông trưng bày 1 cánh kính Berjaya

Liên hệ
Tủ đông trưng bày 2 cánh kính Berjaya

Tủ đông trưng bày 2 cánh kính Berjaya

Liên hệ
Tủ đông trưng bày 3 cánh kính Berjaya

Tủ đông trưng bày 3 cánh kính Berjaya

Liên hệ