Địa chỉ: Số 251 đường 72, TDP Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Kinh doanh 1: 0969.916.679

Kinh doanh 2: 0981.379.001

Kinh doanh 3: 0947.941.799

Hotline: 0966.985.205

Email: info@inoxbienxanh.vn

Website: inoxbienxanh.vn