0947.941.799

inox biển xanh
Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 30L B-30B

Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 30L B-30B

13.500.000 
Máy trộn bột khô 2 tốc độ

Máy trộn bột khô 2 tốc độ Hongling DM-25E

Liên hệ
Máy trộn bột khô Hongling HS-20 (8kg bột)

Máy trộn bột khô Hongling HS-20 (8kg bột)

15.000.000 
Máy trộn bột khô 2 tốc độ điều khiển điện tử Hongling DM-260A-N

Máy trộn bột khô 2 tốc độ điều khiển điện tử Hongling DM-260A-N

Liên hệ
Máy trộn bột khô 2 tốc độ điều khiển điện tử Hongling DM-200A-N

Máy trộn bột khô 2 tốc độ điều khiển điện tử Hongling DM-200A-N

Liên hệ
Máy trộn bột khô 2 tốc độ điều khiển điện tử Hongling DM-130A-N

Máy trộn bột khô 2 tốc độ điều khiển điện tử Hongling DM-130A-N

Liên hệ
Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 100L B-100E

Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 100L B-100E

Liên hệ
Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 80L B-80E

Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 80L B-80E

Liên hệ
Máy trộn bột

Máy trộn bột đánh trứng cao cấp Hongling 40L B-40E

17.000.000 
Máy trộn bột

Máy trộn bột đánh trứng Hongling 10L B-10B

9.000.000 
Máy trộn bột công nghiệp

Máy trộn bột Berjaya 10 lít

14.500.000 
Máy trộn bột công nghiệp

Máy trộn bột Berjaya 20 lít

16.000.000 
Máy trộn bột Berjaya 30 lít

Máy trộn bột Berjaya 30 lít

19.500.000 
Máy trộn bột Berjaya 7 lít

Máy trộn bột Berjaya 7 lít

Liên hệ
Máy trộn bột Berjaya 5 lít

Máy trộn bột Berjaya 5 lít

Liên hệ
Máy trộn bột có lưới Berjaya 40 lit

Máy trộn bột có lưới Berjaya 40 lit

33.500.000 
Máy trộn bột Berjaya 30L có lưới

Máy trộn bột Berjaya 30L có lưới

20.500.000 
Máy trộn bột Berjaya 20L có lưới

Máy trộn bột Berjaya 20L có lưới

Liên hệ
Máy trộn bột Berjaya 10L có lưới

Máy trộn bột Berjaya 10L có lưới

15.000.000