0947.941.799

inox biển xanh
Bếp hầm ba dùng gas

Bếp hầm ba dùng gas

7.500.000 
BẾP HẦM ĐƠN CÔNG NGHIỆP

BẾP HẦM ĐƠN CÔNG NGHIỆP

4.500.000 
BẾP HẦM ĐÔI CÔNG NGHIỆP

BẾP HẦM ĐÔI CÔNG NGHIỆP

7.200.000