0947.941.799

inox biển xanh
tủ cơm 12 khay

Tủ cơm 12 khay gas

11.700.000 
tủ cơm 12 khay điện

Tủ cơm 12 khay điện hẹn giờ cài nhiệt độ

11.900.000 
tủ cơm 12 khay điện

Tủ cơm 12 khay điện cảm ứng

13.500.000 
tủ cơm 12 khay dùng điện

Tủ cơm 12 khay dùng điện

10.900.000 
tủ cơm 12 khay dùng điện

Tủ cơm 12 khay dùng điện

9.700.000 
tủ cơm 12 khay điện cảm ứng

Tủ cơm 12 khay dùng gas điện kết hợp

13.400.000 
tủ cơm 12 khay gas

Tủ Cơm 12 Khay dùng gas

10.500.000 
tủ cơm 24 khay gas

Tủ cơm 24 khay gas

20.300.000 
tủ cơm 24 khay gas

Tủ cơm 24 khay điện

16.200.000 
Tủ cơm 24 khay dùng điện

Tủ cơm 24 khay điện,hẹn giờ,cài đặt nhiệt độ

20.600.000 
tủ cơm 24 khay dùng điện

Tủ cơm 24 khay dùng điện, điều khiển cảm ứng

22.600.000 
Tủ cơm 24 khay dùng điện

Tủ cơm 24 khay dùng điện

18.600.000 
tu-com-24-khay-gas-dien

Tủ cơm 24 khay dùng gas điện kết hợp:

22.600.000 
Tủ cơm 24 khay dùng gas

Tủ cơm 24 khay dùng gas

20.500.000 
xe-day-khay-com

Xe Đẩy Khay Cơm

11.000.000 
Xe Đẩy Khay cơm đôi

Xe Đẩy Khay cơm đôi

Liên hệ
Xe Đẩy inox 2 tầng

Xe Đẩy inox 2 tầng

Liên hệ
Xe Đẩy inox 3 tầng

Xe Đẩy inox 3 tầng

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp 1 cánh

Tủ sấy công nghiệp 1 cánh

Liên hệ
Tủ sấy công nghiệp 2 cánh- Tủ sấy bát đĩa

Tủ sấy công nghiệp 2 cánh- Tủ sấy bát đĩa

Liên hệ