0947.941.799

inox biển xanh
tu-ban-mat-2-canh-dang-nam

Tủ mát salad 2 cánh Ferlix FL-2DS5

18.500.000 
tu-mat-salad-2-canh

Tủ mát salad 2 cánh Ferlix FL-2DS4

17.000.000 
Tủ bàn lạnh 1800 Ferlix

Tủ bàn lạnh 1800 Ferlix

Liên hệ
tu-ban-mat-2-canh-dang-nam

Tủ bàn lạnh 1500 Ferlix

17.300.000 
Tủ bàn lạnh 1200 Ferlix

Tủ bàn lạnh 1200 Ferlix

15.000.000 
Tủ đông siêu thị dàn lạnh trực tiếp SnowQueen WD-2000ZD

Tủ đông siêu thị dàn lạnh trực tiếp SnowQueen WD-2000ZD

Liên hệ
Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-2500FYW

Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-2500FYW

Liên hệ
Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-2000FYW

Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-2000FYW

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt cá

Tủ mát trưng bày thịt cá dạng mở SnowQueen SXG-2500FA

Liên hệ
Tủ mát trưng bày thịt cá

Tủ mát trưng bày thịt cá dạng mở SnowQueen SXG-2000FA

Liên hệ
Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-2700FDD

Tủ đông siêu thị dạng nằm SnowQueen SWD-2700FDD

Liên hệ
Bàn mát 2 cánh Berjaya 1m2

Bàn mát 2 cánh Berjaya 1m2

23.500.000 
Bàn đông mát 3 cánh Berjaya

Bàn đông mát 3 cánh Berjaya

35.000.000 
Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh

Bàn nửa đông nửa mát 2 cánh

31.500.000 
Bàn mát 2 cánh kính BERJAYA

Bàn mát 2 cánh kính BERJAYA

23.800.000