0947.941.799

inox biển xanh
bếp á đơn họng gang

Bếp á đơn họng gang bếp á 1 họng

5.500.000 
Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF11D

Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF11D

30.000.000 
Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF12

Bếp Chiên Nhúng Dùng Gas Berjaya GDF12

16.500.000 
Bếp Âu 2 Họng Dùng Gas

Bếp Âu 2 Họng Dùng Gas

8.500.000 
Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 5 họng

Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 5 họng

Liên hệ
Nồi hầm công nghiệp kiểu quay có ống xả HSD-300E

Nồi hầm công nghiệp kiểu quay có ống xả HSD-300E

Liên hệ
Nồi hầm tay quay dùng gas BERJAYA

Nồi hầm tay quay dùng gas BERJAYA

Liên hệ
Nồi hầm công nghiệp có tay quay HSD-200E

Nồi hầm công nghiệp có tay quay HSD-200E

Liên hệ
BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG VÀ CHIÊN PHẲNG

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG VÀ CHIÊN PHẲNG

Liên hệ
Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 3 họng

Bếp vỉ nướng than chân cao Berjaya 3 họng

Liên hệ
Lò nướng Sogeco 10 khay 10 XGN

Lò nướng Sogeco 10 khay 10 XGN

Liên hệ
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHRFS

Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHRFS

Liên hệ
Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHR

Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám dùng gas GG2BHR

Liên hệ
Bếp âu 6 họng dùng gas có chân đứng OB6FS

Bếp âu 6 họng dùng gas có chân đứng OB6FS

Liên hệ
Bếp âu 6 họng dùng gas OB6

Bếp âu 6 họng dùng gas OB6

Liên hệ
Bếp âu 4 họng có lò nướng Berjaya DRO4L

Bếp âu 4 họng có lò nướng Berjaya DRO4L

Liên hệ
Bếp âu 4 họng dùng gas OB4FS

Bếp âu 4 họng dùng gas OB4FS

Liên hệ
Bếp âu 4 họng dùng gas OB4

Bếp âu 4 họng dùng gas OB4

12.500.000 
Bếp âu 2 họng dùng gas OB2 Berjaya

Bếp âu 2 họng dùng gas OB2 Berjaya

8.500.000